Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Plan pracy

MiesiącTemat
StyczeńUsługi społeczne dla seniorów – działania zrealizowane i do realizacji.
LutySytuacja podmiotów gospodarczych i stowarzyszeń prowadzących placówki oświatowe szkolne i przedszkolne. Współpraca i finansowanie z budżetu gminy Trzcianka.
MarzecPodsumowanie 24 miesięcy pandemii Covid-19 – koszty, szczepienia, statystyki.
KwiecieńTrzcianecka Kryta Pływalnia – plan funkcjonalno-użytkowy, koncepcje, możliwości finansowania.
MajDziałania pomocowe gminy oraz współpraca gminy
z organizacjami zrzeszającymi osoby z niepełnosprawnością. Trzcianecka Rada Osób z Niepełnosprawnością.
CzerwiecRaport o stanie gminy. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
LipiecPrzerwa urlopowa.
SierpieńUchwała krajobrazowa – informacja o stopniu zaawansowania prac nad dokumentem.
WrzesieńWykorzystanie akwenów oraz infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy jeziorach.
PaździernikDziałania gminy w zakresie rozwoju mieszkalnictwa.
ListopadPromocja inwestycyjna gminy.
GrudzieńUchwalenie budżetu gminy Trzcianka na 2023 rok.

MiesiącTemat
StyczeńUchwalenie budżetu gminy na 2021 rok.
LutyRozwój działalności TTBS sp z o.o. w Trzciance (zarządzanie zasobem mieszkaniowym gminy, nowe inwestycje).
MarzecInwestycje sportowe i rekreacyjne (ścieżki rowerowe, bieżnia, obiekty szkolne).
KwiecieńPolityka oświatowa (konkursy, zmiany, optymalizacje).
MajGospodarka odpadami (bieżąca analiza i inwestycje).
CzerwiecRaport o stanie gminy. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
LipiecPrzerwa urlopowa.
SierpieńRaport ze współpracy z innymi szczeblami władzy (powiat, województwo, posłowie).
WrzesieńPowołanie spółki do budowy basenu i zarządzania obiektami sportowymi.
PaździernikAktualizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (z uwzględnieniem POSI 2021+).
ListopadPrzedstawienie analizy komunikacyjnej miasta (przez podmiot zewnętrzny).
GrudzieńUchwalenie budżetu gminy na 2022 rok.

MiesiącTemat
StyczeńFunkcjonowanie placówek kultury w gminie.
LutyOptymalizacja kosztów funkcjonowania oświaty.
MarzecGospodarka odpadami – analiza sytuacji.
KwiecieńPotencjał trzcianeckich jezior i terenów zieleni – perspektywy rozwoju.

Stan dróg gminnych po sezonie zimowym.

MajMożliwości i korzyści z uruchomienia Centrum Usług Społecznych w Trzciance.
CzerwiecRaport o stanie gminy i rozpatrzenie uchwały w sprawie absolutorium.
LipiecPrzerwa w obradach.
SierpieńFunkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej.
WrzesieńRozwój terenów inwestycyjnych i warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
PaździernikSprawozdanie z członkostwa gminy w stowarzyszeniach i ze współpracy z partnerskimi miastami.
ListopadRealizacja zadań wynikających z ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
GrudzieńUchwalenie budżetu gminy Trzcianka na 2021rok.

MiesiącTematKomisja merytoryczna
StyczeńGospodarka odpadami.Komisja Gospodarcza
LutySytuacja nauczycieli w roku szkolnym 2019-2020.

 

Strefy przemysłowe i hodowlane  w gminie Trzcianka.

Komisja Spraw Społecznych

 

Wszystkie Komisje

MarzecHarmonogram rozwoju i modernizacji dróg w gminie Trzcianka.

 

Informacja na temat zasobów mieszkaniowych gminy Trzcianka.

Komisja Środowiska  i Rozwoju Wsi

 

Komisja Gospodarcza

KwiecieńRaport o sytuacji epidemiologicznej gminy Trzcianka.

 

Dostępność osób niepełnosprawnych do obiektów użyteczności publicznej oraz przestrzeni miasta i gminy
-opracowanie harmonogramu likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych.

Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi

 

Komisja Spraw Społecznych

 

MajRaport o stanie gminy. Sytuacja w spółkach gminnych.

 

Budowa systemu informacyjnego dla mieszkańców.

Komisja Gospodarcza

 

Komisja Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji

CzerwiecPrace nad absolutorium za rok 2018. Analiza sprawozdania finansowego gminy Trzcianka za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2018 rokwraz z informacją o stanie mienia gminy.Wszystkie Komisje
LipiecProblemy komunikacyjne w Trzciance.

 

Sytuacja nauczycieli w roku szkolnym 2019-2020.

Komisja Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji.

 

Komisja Spraw Społecznych

SierpieńBezpieczeństwo w gminie, rozwój sieci monitoringu.Komisja Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji
WrzesieńPrace nad uchwałą w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2019-2023.Wszystkie Komisje
ListopadStrategia turystyczna i promocji gminy.Komisja Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji
GrudzieńPrace nad projektem budżetu na 2020 r.Wszystkie Komisje