Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Trzcianecka Karta Seniora

Dostrzegając aktywność i obywatelskie zaangażowanie oraz potencjał społeczny seniorów, gmina Trzcianka wprowadziła Trzcianecką Kartę Seniora. Posiadacze tej karty otrzymają odpowiednie zniżki w wybranych miejscach – u partnerów naszej akcji. Wysokość, rodzaj i czas obowiązywania ulg zależą od decyzji firm i instytucji, które przystąpią do programu.

 

Trzcianecka Karta Seniora przeznaczona jest dla osób powyżej 60. roku życia, które na stałe mieszkają na terenie gminy Trzcianka. Karta wydawana jest bezpłatnie i bezterminowo oraz zawiera imię i nazwisko Seniora. Karta jest ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość posiadacza oraz jego wiek.

 

Na wprowadzeniu Karty skorzystają zarówno przedsiębiorcy, jak i seniorzy, którzy w wybranych miejscach otrzymają odpowiednie zniżki. Partnerzy akcji zdobędą nowych i lojalnych odbiorców swoich usług, wpiszą się ze swoją ofertą w niezwykle popularny trend solidarności społecznej, czym wypełnią też szlachetne cele Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie.

Jesteś Seniorem i chcesz przystąpić do programu?

 

Aby przystąpić do programu należy wypełnić wniosek znajdujący się poniżej w załącznikach i złożyć go w Centrum Usług Społecznych, os. Słowackiego 24 w Trzciance. Karta zostanie wydana w ciągu 21 dni od daty złożenia wniosku.

 

Posiadacz karty może skorzystać z oferty partnerów, którzy zechcieli podpisać z gminą Trzcianka stosowne porozumienia. Poniżej w załącznikach przedstawiamy listę firm, wraz z zaproponowanymi przez nie zwolnieniami i ulgami.

 

Posiadasz firmę i chcesz zostać partnerem programu?

 

W przypadku zainteresowania firmy przystąpieniem do akcji, prosimy o kontakt pod na adresem

e-mail: biuro@cus-trzcianka.pl

lub numerem telefonu: 67 216 21 64

 

Do pobrania:

 

Wniosek o wydanie Trzcianeckiej Karty Seniora


Wniosek o wydanie Trzcianeckiej Karty Seniora (składany przez opiekuna prawnego lub kuratora)


Lista Partnerów Programu


Deklaracja przystąpienia partnera do programu


Porozumienie przystąpienia partnera do programu


Uchwała Nr VII/50/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu „Trzcianecka Karta Seniora”


Zarządzenie Nr 65/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru Trzcianeckiej Karty Seniora