Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Konkursy

Rok 2023

 

załącznik nr 1 sport dzieci i młodzieży realizowany w szkołach podstawowych 2023

 

załącznik nr 2 prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych seniorów w dyscyplinie piłka nożna2023

 

załącznik nr 3 szkolenie dzieci i mlodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna 2023

 

załącznik nr 4 organizacja zajęć sportowo-rehabilitacyjnych oraz uczestnictwo osób z niepełnosprawnością we współzawodnictwie sportowym 2023

 

załącznik nr 5 organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych 2023

 

załącznik nr 6 organizacja rajdów lub innych przedsięwzięć turystyczno-krajoznawczych 2023

 

załącznik nr 7 realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z gminy Trzcianka w dyscyplinie piłka nożna połączonych z działaniami profilakt

 

Rok 2022

 

sport dzieci i młodzieży realizowany w szkołach podstawowych II nabór 2022

 

prowadzenie szkoleń i innych form edukacji dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska naturalnego 2022

 

organizacja przedsięwzięć turystyczno-krajoznawczych 2022

 

organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych II nabór 2022

 

organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych 2022

 

organizacja i udział w rajdach turystycznych i krajoznawczych 2022

 

ORGANIZACJA IMPREZ, ZAWODÓW I ROZGRYWEK SPORTOWYCH

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ SPORTOWO-REHABILITACYJNYCH ORAZ UCZESTNICTWO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM

 

PROWADZENIE SZKOLENIA SPORTOWEGO ORAZ UDZIAŁ WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM W DYSCYPLINACH INNYCH NIŻ PIŁKA NOŻNA

 

PROWADZENIE SZKOLENIA SPORTOWEGO ORAZ UDZIAŁ W ROZGRYWKACH LIGOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINIE PIŁKA NOŻNA

 

PROWADZENIE SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ UCZESTNICTWO WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM W DYSCYPLINIE PIŁKA NOŻNA

 

SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY REALIZOWANY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

 

Rok 2021

Organizacja i udział w rajdach turystycznych i krajoznawczych

 

Organizacja przedsięwzięć turystyczno-krajoznawczych

 

Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych

 

Prowadzenie szkoleń i innych form edukacji dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska naturalnego

 

Sport dzieci i młodzieży realizowany w szkołach podstawowych

 

Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna

 

Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych seniorów w dyscyplinie piłka nożna

 

Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna

 

Organizacja zajęć sportowo-rehabilitacyjnych oraz uczestnictwo osób z niepełnosprawnością we współzawodnictwie sportowym

 

Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych

 

Rok 2020

 

Sport dzieci i młodzieży realizowany przez uczniowskie kluby sportowe działające przy szkołach podstawowych 

 

Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna 

 

Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych seniorów w dyscyplinie piłka nożna 

 

Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna 

 

Organizacja zajęć sportowo-rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym

 

Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych 

Organizacja przedsięwięć artystycznych w formie koncertów, przeglądów lub innych wydarzeń muzycznych

 

Organizacja co najmniej dwóch plenerowych imprez masowych artystyczno-rozrywkowych w okresie obchodów Dni Trzcianki, tj. w dugiej połowie czerwca 2020 r.

 

Organizacja i udział w rajdach turystycznych i krajoznawczych

 

Organizacja przedsięwzięć turystyczno-rekreacyjnych

 

Prowadzenie szkoleń i innych form edukacji dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska naturalnego

 

Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna

 

Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych seniorów w dyscyplinie piłka nożna

 

Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna

 

Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych

 

Zarządzenie Nr 15/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2020