Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Program „Ciepłe Mieszkanie”

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłosił nabór wniosków dla gmin o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

 

 

Gmina Trzcianka zamierza wziąć udział w naborze. W tym celu konieczne jest zbadanie potrzeb mieszkańców. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa wstępną deklarację chęci skorzystania z dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”. Przy współpracy z Trzcianeckim TBS deklaracja ta zostanie rozpowszechniona wśród zainteresowanych właścicieli lokali znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Można ją również pobrać tutaj.

 

Wypełnione deklaracje najpóźniej do 15 września 2022 r. należy złożyć do TTBS (w przypadku budynków zarządzanych przez TTBS) oraz do Urzędu Miejskiego Trzcianki  (pozostałe budynki). Deklaracje złożone po tym terminie nie będą uwzględnione.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Trzcianki w biurze nr 14, pod nr telefonu 67 352 73 70 lub pisząc na adres email abuska@trzcianka.pl

 

 

Po wstępnym rozeznaniu potrzeb, Gmina Trzcianka złoży wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i w przypadku uzyskania dotacji, przygotuje nabór wniosków dla beneficjentów końcowych, czyli dla naszych mieszkańców, o czym będziemy Państwa szczegółowo informować po rozstrzygnięciu naboru dla gmin.

 

Do kogo kierowany jest program?
Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

 

 

Jaka jest wysokość dotacji którą można uzyskać?
Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

– podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł,

– podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł,

– najwyższym – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37500 zł.

 

 

Dla jakich przedsięwzięć można uzyskać dotacje w ramach programy „Ciepłe mieszkanie”?
Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

a)    zakup i montaż nowego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu) lokalu mieszkalnego albo

b)    podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

a)    demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła;

b)    zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);

c)    zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;

d)    dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

 

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: KLIK 

 

plakat- program ciepłe mieszkanie

 

 

dokumenty do pobrania

01. Ogłoszenie o naborze wniosków

 

 

01. Ogłoszenie o naborze wniosków

 

 

01a. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze – PP Ciepłe Mieszkanie

 

01b. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze – Załącznik nr 1 do Programu (koszty kwalifikowane)

 

02. REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW

 

03. Załącznik nr 1 do Regulaminu – lista sprawdzająca do oceny wniosku

 

 

04. Załącznik nr 2 do Regulaminu – Wniosek o dofinansowanie

 

05. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

 

06. Załącznik nr 1 do Wniosku o dofinansowanie – klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

 

07. Załącznik nr 2 do Wniosku o dofinansowanie – oświadczenie współmałżonka

 

08. Załącznik nr 3 do Wniosku o dofinansowanie – oświadczenie współwłaściciela

 

09. Załącznik nr 3 do Regulaminu – Umowa dofinansowania

 

10. Załącznik nr 1 do Umowy o dofinansowanie – Wniosek o płatność

 

11. INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

 

12. Załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie – protokół odbioru prac wykonawczych

 

13. Załącznik nr 3 do Umowy o dofinansowanie – wymagane dokumenty rozliczeniowe