Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Inwentaryzacja źródeł ciepła

Od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

 

Terminy składania deklaracji:

 • dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy.
 • dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.
  Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB ma stanowić ważne narzędzie wspierające wymianę starych kotłów grzewczych, a także będzie miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.

 

Deklaracje będzie można składać:

 • w formie elektronicznej, na stronie: https://zone.gunb.gov.pl – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób wystarczy, że posiada się Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód.
 • w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Miejskim Trzcianki

 

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:

 • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
 • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
 • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
 • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
 • adres e-mail (opcjonalnie).

 

Szczegółowe informacje na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

 

Do pobrania:

Informator dla właścicieli i zarządców budynków.

 

Deklaracje dot. źródeł ciepła i spalania paliw:

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne