Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Gospodarka odpadami

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI ZŁOŻENIA

NOWEJ DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA ODPADY W TERMINIE DO 10 LUTEGO 2023 R.

Przyczyny złożenia nowej deklaracji:

 • W związku z wprowadzoną zmianą stawki dla nieruchomości zamieszkałych od 1.01.2023 r.:
 • 13,00 zł za 1m3 zużytej wody miesięcznie;
 • zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 0,50 zł miesięcznie za m3 od stawki podstawowej dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych;
 • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana na podstawie metody od ilości zużytej wody nie może wynosić więcej niż 160,83 zł/m-sc.
 • nowy okres rozliczeniowy mającym wpływ na określenie średniego miesięcznego zużycia wody tj. od 1 listopada 2021 r. do 31 października 2022 r.;

 

Kiedy złożyć deklarację:

 • w terminie do 10 lutego 2022 r. poprzez:
 • osobiste złożenie deklaracji w pok. nr 001 w godz. pracy urzędu;
 • umieszczenie w skrzynce podawczej przy głównym wejściu do Urzędu Miejskiego Trzcianki, w godzinach pracy urzędu;
 • przesłanie tradycyjną pocztą na adres Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.

Obowiązek złożenia nowej deklaracji mają:

 • osoby fizyczne w przypadku budynków jednorodzinnych,
 • osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, m.in. zarządy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

 

Pamiętaj! Właściciele mieszkań w budynkach wielolokalowych nie składają osobiście deklaracji.

 

Wzór deklaracji do pobrania: Dekaracja 2023

 

Wzór deklaracji można pobrać w Urzędzie Miejskim Trzcianki oraz ze strony internetowej:

www.bip.trzcianka.pl.
Szczegółowe informacje na temat wypełniania deklaracji można uzyskać w Urzędzie Miejskim biuro nr 001 oraz pod numerem tel. 67 352 73 05 lub 784 632 104.