Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Elementy tożsamości (symbole gminy)

Herb Trzcianki

 

 

3 marca 1731 roku król Polski August II Sas udzielił Mariannie i Stanisławowi Niszyckim oraz Franciszce i Antoniemu Szembekom zezwolenia na budowę na miejscu wsi Trzcianka miasta o tej samej nazwie. Przywilej lokacyjny nie określił jednak herbu miasta. Dopiero w 1738 roku, kiedy właścicielem dóbr trzcianeckich został Stanisław Poniatowski (ojciec ostatniego króla Rzeczypospolitej Obojga Narodów Stanisława Augusta Poniatowskiego), przyjęty został herb miasta. Herbem Trzcianki został herb Poniatowskich, czyli „Ciołek”.

 

 

W Statucie Gminy Trzcianka możemy przeczytać, że „Herbem miasta Trzcianki jest tarcza herbowa zwieńczona koroną z umieszczonym na niej wizerunkiem ciołka”.  Jego wzór określony jest w  załączniku Nr 2  do Uchwały nr XLIII/273/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Flaga miasta i gminy Trzcianka

 

Flaga miasta i gminy Trzcianka jest elementem integrującym, wyznaczającym terytorialne związki historyczno – społeczne ludności trzcianeckiej.

 

 

Projektując flagę skupiono się przede wszystkim na kolorach znajdujących się na herbie miasta. W 1994 r. przeprowadzono konkurs, który wyłonił najlepszy projekt flagi miejsko – gminnej autorstwa Ewy Żylińskiej – Baran, Marii Król oraz Bogdana Szelmetki .

 

 

Od tego momentu trzcianecka flaga (o wymiarach 1,40m x 0,80 m) składa się z trzech kolorów: żółto – zielono – czerwonego wraz z uwidocznioną na czerwonym tle trójkąta złotą koroną (jej wzór stanowi załącznik Nr 2  do Uchwały nr XLIII/273/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 11 kwietnia 2013 r.)

Logo Trzcianki

 

Logo, czyli unikalna i charakterystyczna forma graficzna, stylizowany napis, symbol lub inna forma ekspresji graficznej służąca do identyfikacji marki, przedsiębiorstwa bądź organizacji.

 

Autorem logo Trzcianki jest firma „Kommunikat”.

Hejnał

 

Hejnałem gminy jest utwór muzyczny, zgodny z zapisem nutowym, określonym w statucie Gminy Trzcianka, w załączniku Nr 4 do Uchwały nr XLIII/273/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 11 kwietnia 2013 r.

 

Hejnał stanowi element integrujący i wyznaczający terytorialne oraz emocjonalne więzi ludności Ziemi trzcianeckiej.

 

Melodia z godłem „Moderato” nr 1 na trąbkę in. B, która stanowi bazę muzyczną trzcianeckiego hejnału, została wybrana podczas konkursu na Hejnał Trzcianki, który odbył się 22 stycznia 1994 r. Jej autorem jest mieszkaniec Trzcianki – Paweł Marciniak.

Medalion Honorowego Obywatela Trzcianki

 

Tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Trzcianki” został ustanowiony decyzją Uchwały Nr XLVI/296/97 Rady Miejskiej w Trzciance z dnia 6 marca 1997 r.

 

Przyznawany jest jednorazowo, osobom zamieszkałym poza gminą Trzcianka, jako wyraz uznania ich zasług i szczególnych osiągnięć w działalności samorządowej, państwowej lub społeczno-politycznej.

 

Osoby, którym przyznano tytuł otrzymują legitymację potwierdzającą akt nadania tytułu, a także wykonany z mosiądzu, z uwidocznionym na nim herbem miasta Trzcianki i napisem „Honorowy Obywatel Miasta Trzcianki” medalion o średnicy 7 cm, który ułożony jest w specjalnym opakowaniu – futerale o barwach czerwonych – na wstędze o barwach flagi gminnej.

 

Za szczególne zasługi poczynione w ciągu 30 letniej działalności, w zakresie profilaktyki zdrowotnej prowadzonej wśród dzieci gminy Trzcianka, a także za podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz promocji gminy Trzcianka, tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Trzcianki”, decyzją Uchwały nr XLVI/429/02 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 lutego 2002 roku, otrzymał prof. dr hab. med. Jerzy Alkiewicz.