Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Zadania realizowane z państwowych funduszy celowych

Nazwa programu : Rządowy Program Rozwoju Dróg

 

Nazwa programu : Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 

Wartość dofinansowania : 2 117 268,74 zł

 

Wkład własny: 1 653 369, 34 zł

 

Całkowita wartość zadania : 3 770 638,08 zł

 

Opis zadania : Przedmiotowe zadanie zakłada budowę jezdni o długości ok. 550 m o nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie skrzyżowań z istniejącymi ulicami. Wzdłuż jezdni powstanie ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej, a także chodnik, częściowo o nawierzchni z kostki betonowej, a częściowo o nawierzchni bitumicznej.Inwestycja obejmuje również budowę zjazdów do istniejących posesji. W ramach tego zadania wykonana zostanie też kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne. Projektowana infrastruktura zwiększy funkcjonalność ruchu i podniesie komfort wszystkich jej użytkowników. Pozwoli na poprawę obsługi ruchu lokalnego, zwiększy standard nawierzchni oraz polepszy układ drogowy przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa jego użytkowników. Dzięki realizacji inwestycji wzrośnie standard życia mieszkańców, budowa drogi umożliwi swobodne korzystanie z niej przez cały rok, zarówno przez użytkowników pieszych, zmotoryzowanych jak i poruszających się innymi pojazdami.

 

 

Nazwa programu : Rządowy Program Rozwoju Dróg

 

Nazwa programu : Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

 

Wartość dofinansowania : 147.314,56 zł

 

Całkowita wartość zadania : 312.596,98 zł

 

Opis zadania : Przebudowa skrzyżowania ma na celu wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej służącej jako próg zwalniający, zjazdu i chodnika z dowiązaniem do istniejących punktów stałych przy prywatnych posesjach. W ramach odwodnienia fragmentu drogi gminnej zaprojektowano kanalizację deszczową. Przedmiotem inwestycji jest również wybudowanie oświetlenia.

 

 

państwowy fundusz celowy- flaga i godło polski

Nazwa programu : Rządowy Program Rozwoju Dróg

 

Nazwa programu : Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

 

Wartość dofinansowania : 34.160,51 zł

 

Całkowita wartość zadania : 79 936, 49 zł

 

Opis zadania : Przebudowa ma na celu wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej służącej jako próg zwalniający i chodnika z dowiązaniem do istniejących punktów stałych. Przedmiotem inwestycji jest również wybudowanie oświetlenia przejścia dla pieszych .

 

państwowy fundusz celowy- flaga i godło polski

Nazwa programu : Rządowy Program Rozwoju Dróg

 

Nazwa programu : Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

 

Wartość dofinansowania : 28.514,64 zł

 

Całkowita wartość zadania : 77.042,75 zł

 

Opis zadania : Przebudowa skrzyżowania ma na celu wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej służącej jako próg zwalniający i chodnika z dowiązaniem do istniejących punktów stałych przy prywatnych posesjach. Przedmiotem inwestycji jest również wybudowanie oświetlenia przejścia dla pieszych.

 

państwowy fundusz celowy- flaga i godło polski

flaga i godło polski

 

16.12.2022 r. pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Trzcianka została zawarta

Umowa o dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego

w ramach Programu budowy hal sportowych o lekkiej konstrukcji – edycja pilotażowa 2022.

Przedmiotem Umowy jest udzielenie ze środków budżetu państwa dotacji na dofinansowanie zadania związanego z budową obiektu sportowego pod nazwą:

„Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Biała, gm. Trzcianka”

w zakresie rzeczowym:

budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji z pomieszczeniami zaplecza,

boisko o wymiarach 20 m x 40 m o nawierzchni z trawy syntetycznej.

Wartość dofinansowania z budżetu państwa – 1 241 800,00 zł

Całkowita wartość zadania – 2 113 263,00 zł

 

 

flaga i godło polski

 

16.12.2022 r. pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Trzcianka została zawarta

Umowa o dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego

w ramach Programu budowy hal sportowych o Lekkiej konstrukcji – edycja pilotażowa 2022.

Przedmiotem Umowy jest udzielenie ze środków budżetu państwa dotacji na dofinansowanie zadania związanego z budową obiektu sportowego pod nazwą:

„Budowa namiotowej hali sportowej o lekkiej konstrukcji

wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Łomnica, gm. Trzcianka”

 

w zakresie rzeczowym:

budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji z pomieszczeniami zaplecza,

boisko o wymiarach 20 m x 40 m o nawierzchni z trawy syntetycznej.

Wartość dofinansowania z budżetu państwa – 1 438 600,00 zł

Całkowita wartość zadania – 2 316 951,00 zł

flaga i godło polski

 

25.01.2023 r. pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Trzcianka została zawarta

Umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego

w ramach Programu Sportowa Polska – Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2022.

Przedmiotem Umowy jest dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„Przebudowa bieżni lekkoatletycznej stadionu sportowego przy ul. Piotra Skargi w Trzciance”

 

w zakresie rzeczowym:

Przebudowa:

– bieżni okrężnej 400 m 4-torowej z rowem z wodą, z bieżnią prostą 6-torową o dł. 130 m,

– rzutni: do pchnięcia kulą, młotem oraz oszczepem,

– skoczni do skoku w dal i trójskoku,

– instalacji teletechnicznych,

– zagospodarowania terenu stadionu.

Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 2 915 100,00 zł

Całkowita wartość zadania – 5 830 200,00 zł

 

 

24.04.2023 r. Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Gminie Trzcianka
Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD:
Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja 1,
dotyczącej finansowania inwestycji polegającej na:

Budowie drogi w strefie inwestycyjnej „Trzcianka-Południe”.

 

Kwota promesy – 5 000 000,00 zł

Całkowita wartość zadania – 9 644 224,59 zł

 

 

2.05.2023 r. Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Gminie Trzcianka
Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD:
Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja 2,
dotyczącej finansowania inwestycji polegającej na:

Budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 wraz z zagospodarowaniem

terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola nr 4 w Trzciance.

Kwota promesy – 9 990 000,00 zł

Całkowita wartość zadania – 11 654 449,88 zł

 

8.05.2023 r. Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Gminie Trzcianka
Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD:
Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja 3 PGR,
dotyczącej finansowania inwestycji polegającej na:

Utworzeniu remizy strażackiej OSP wraz z niezbędnym wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Wieś.

Kwota promesy – 882 000,00

Całkowita wartość zadania – 1 215 978,00