Uwaga! Strona archiwalna. Adres aktualnego serwisu: www.trzcianka.pl
Wybory samorządowe 2014
Home Wybory samorządowe 2014

Lokalna Grupa Działania


Wybory samorządowe 2014 PDF Drukuj

 

 

 

 

 

 

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików  województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów,burmistrzów i prezydentów miast


Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 27 sierpnia 2014 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego


Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 27 sierpnia 2014 r. dotyczący zgłaszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych

załącznik


Informacja Burmistrza Trzcianki z dnia 2 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Trzcianka miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych


Obwieszczenie Burmistrza Trzcianki z dnia 2 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzciance


Informacja o składzie i czasie pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w TrzcianceUSPRAWNIENIA DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach


Prawo do głosowania korespondencyjnego
- wniosek


Prawo do głosowania przez pełnomocnika
wniosek o sporządzenie aktu
zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa
wzór aktu pełnomocnictwa


Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braill'a


Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania

 


 

OBWIESZCZENIE
Starosty Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Czarnkowie w wyborach do Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
o podziale Województwa na okregi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego


POSTANOWIENIE NR 12/2014
KOMISARZA WYBORCZEGO W PILE
z dnia 22 września 2014 roku

w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.Uchwała Nr LXVI/509/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach burmistrza zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.O B W I E S Z C Z E N I E

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE TRZCIANKAUchwała Nr 5/2014
Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzciance
z dnia 21 października 2014 r.
w sprawie przyznania numerów listom kandydatów w wyborach do Rady Miejskiej Trzcianki
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W TRZCIANCE
W DNIU 15 LISTOPADA 2014 R.
OD GODZ. 9.00 DO 12.00
PEŁNI DYŻUR W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO TRZCIANKI SALA  NR 016.

OD GODZ. 12.00 DO 20.00 DYŻUR TELEFONICZNY
NR TELEFONU: 660520674

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE W DNIU 16 LISTOPADA 2014 R. PRACUJĄ OD GODZ. 6.00

LOKALE  WYBORCZE DLA WYBORCÓW OTWARTE SĄ OD GODZ. 7.00 DO 21.00

 
loader

WYRÓŻNIENIA

MIASTO I GMINA TRZCIANKA

Nieautoryzowane wykorzystanie materiałów znajdujących się w obrębie witryny www.trzcianka.pl
bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Urzędu Miejskiego Trzcianki jest zabronione.