Uwaga! Strona archiwalna. Adres aktualnego serwisu: www.trzcianka.pl
Struktura terenów
Home TRZCIANKA W LICZBACH

Lokalna Grupa Działania


Struktura terenów
Powierzchnia miasta i gminy Trzcianka PDF Drukuj Email
 Powierzchnia miasta
Powierzchnia gminyPowierzchnia razem
 ha % ha%
ha
%
 1 830 4,89 35 567 95,11 37 397 100
 
Użytki gruntów mieszczących się w granicach miasta i gminy Trzcianka PDF Drukuj Email

Stan na 28.03.2012 r.

 

Kategoria użytku
Powierzchnia
[ha]
Powierzchnia
[%]
ogółem gmina miasto
Użytki rolne,
w tym:
16018 15012 1006 42,83
-grunty rolne 10206 9391 815 27,29
-sady 28 24 4 0,07
-łąki 3931 3860 71 10,51
-pastwiska 1229 1143 86 3,29
-grunty rolne zabudowane 201 187 14 0,54
-grunty pod rowami 168 154 14 0,45
-stawy 255 253 2 0,68
Lasy 18683 18507 176 50,34
Grunty zadrzewione i zakrzewione 146 144 2 0,39
Tereny mieszkalne 335 161 174 090
Tereny przemysłowe 73 15 58 0,20
Inne tereny zabudowane 75 11 64 0,20
Zurbanizowane tereny niezabudowane 34 4 30 0,09
Tereny rekreacyjne i wypoczynkowe 27 18 9 0,07
Tereny komunikacyjne, w tym: 877 759 118 2,35
-drogi 706 604 102 1,89
-tereny kolejowe 166 151 15 0,44
Użytki kopalne 7 7 - 0,02
Grunty pod wodami, w tym: 378 253 125 1,01
-powierzchnie płynące 139 139 - 0,37
-powierzchnie stojące 239 114 125 0,64
Nieużytki 672 612 60 1,80
Tereny rożne 15 6 9 0,06
Użytki ekologiczne 62 62 - 0,17
Powierzchnia ogółem 37402 35571 1831 100
 


loader

WYRÓŻNIENIA

MIASTO I GMINA TRZCIANKA

Nieautoryzowane wykorzystanie materiałów znajdujących się w obrębie witryny www.trzcianka.pl
bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Urzędu Miejskiego Trzcianki jest zabronione.