Uwaga! Strona archiwalna. Adres aktualnego serwisu: www.trzcianka.pl
Samorząd
Home SAMORZĄD

Lokalna Grupa Działania


PDF Drukuj

Artykuł 16 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przyjętej 2 kwietnia 1997 roku, definiuje samorząd, jako: „Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową. Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną cześć zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność”.

Samorząd terytorialny, to jedna z najstarszych form samorządu. W Polsce samorząd terytorialny (gminny) został przywrócony 1 stycznia 1990 r. Zgodnie z art. 163 Konstytucji RP samorząd terytorialny "wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych". Ustawodawca konstytucyjny powierzył samorządowi uprawnienie stanowienia prawa miejscowego i wykonywanie większości zadań z zakresu administracji lokalnej.

Organami stanowiącym i kontrolnymi samorządu terytorialnego są rady (gminy, miasta, powiatu oraz sejmik województwa). Członkowie rad wybierani są w wyborach powszechnych, równych i bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.

 
loader

WYRÓŻNIENIA

MIASTO I GMINA TRZCIANKA

Nieautoryzowane wykorzystanie materiałów znajdujących się w obrębie witryny www.trzcianka.pl
bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Urzędu Miejskiego Trzcianki jest zabronione.