Uwaga! Strona archiwalna. Adres aktualnego serwisu: www.trzcianka.pl
Organizacje pozarządowe
Home ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Lokalna Grupa Działania


PDF Drukuj Email


„ Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje”
Jan Paweł II

Organizacja pozarządowa - to nienastawiona na zysk i dobrowolna pod względem członkostwa grupa obywateli, zorganizowana na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym, w której zakres zainteresowań wchodzą kwestie służące dobru powszechnemu. Organizacje pozarządowe pełniąc różnorodne funkcje społeczne i składając się z ludzi posiadających wspólny cel, naświetlają rządom potrzeby obywateli, monitorują implementację różnorodnych programów i polityk, a także zachęcają obywateli państw do udziału w życiu swej społeczności. Dostarczają analizy i ekspertyzy, służą jako mechanizmy wczesnego ostrzegania, a także pomagają w implementacji międzynarodowych porozumień. Niektóre z nich zorganizowane są wokół konkretnej sprawy, jak prawa człowieka, ochrona środowiska czy zdrowie. Jest to organizacja niezwiązana z żadną władzą państwową i niekorzystająca z rządowej pomocy finansowej.  Działalność jej opiera się na statutach, które nie mają charakteru umów międzynarodowych. Organizacja pozarządowa nie jest nastawiona na osiąganie zysku, ale na zaspokajanie jakichś potrzeb. To nie znaczy jednak, że organizacja nie może prowadzić działalności gospodarczej. Może, tyle tylko, że dochody nie są dzielone pomiędzy osoby pracujące czy ochotników, ale są przeznaczane na dalszą działalność.


 

Cele organizacji pozarządowych
Dominujące są dwa podejścia. Są tacy, którzy uważają, że organizacje pozarządowe to nic innego jak efekt niewydolności państwa i rynku w zakresie zaspokajania potrzeb społecznych. Dodają oni również, że jest to sposób na minimalizowanie kosztów tego procesu. Chwała organizacji polega na tym, że robią to tanio i znacznie lepiej. Są też i tacy, którzy sądzą, że organizacje pozarządowe pełnią ważniejszą rolę. Ich zdaniem organizacje są poduszką powietrzną pomiędzy państwem a społeczeństwem. Rozwiązują one, bowiem trudne problemy społeczne, zmniejszają napięcia i sytuacje konfliktowe w społeczeństwie. Dzięki nim również obywatele mają możliwość wyrażania swoich opinii, niekoniecznie w sprawach wielkiej polityki.

 

Rodzaje organizacji pozarządowych
Podział ze względu na profil działalności:

 • organizacje samopomocy - ich specyfika sprowadza się do tego, że działają na rzecz swoich członków (przykład: organizacja emerytów firmy X w miejscowości Y);
 • organizacje opiekuńcze - świadczą usługi dla wszystkich, którzy tego potrzebują lub tylko dla pewnych kategorii osób (przykład: organizacja opieki nad dziećmi głuchymi);
 • organizacje przedstawicielskie - na ogół reprezentują interesy jakiejś społeczności (przykład: społeczny komitet mieszkańców);
 • organizacje mniejszości - reprezentujące interesy grup mniejszości na przykład religijnych, wyznaniowych, narodowościowych itp.;
 • organizacje tworzone ad hoc - powstają dla przeprowadzenia określonej akcji;
 • organizacje hobbystyczno - rekreacyjne - grupy osób zainteresowanych określoną sferą działalności (przykład: organizacja filatelistyczna);
 • organizacje zadaniowe - często wykonują pewne funkcje zlecone przez władze (przykład: organizacja zajmująca się ochroną parku);
 • organizacje "tradycyjne" - o szerokiej formule działalności jak i osób, na rzecz których działają.

 


Na terenie gminy Trzcianka działa obecnie 47 organizacji stanowiących znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności, gdyż skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska.Osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miejskim Trzcianki:

 • Anna Stańczyk
  tel. 67 352 73 50
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Joanna Zieńko
  tel.  668 565 899
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 
loader

WYRÓŻNIENIA

MIASTO I GMINA TRZCIANKA

Nieautoryzowane wykorzystanie materiałów znajdujących się w obrębie witryny www.trzcianka.pl
bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Urzędu Miejskiego Trzcianki jest zabronione.