Uwaga! Strona archiwalna. Adres aktualnego serwisu: www.trzcianka.pl
Opłaty 2013
Home OPŁATY

Lokalna Grupa Działania


PDF Drukuj

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

RODZAJ OPŁATY

WYSOKOŚĆ OPŁATY

TERMIN PŁATNOŚCI NR KONTA WPŁATY

Budynki mieszkalne

0,62 zł

Osoby prawne:
do 31.01
następne raty do 15-go każdego miesiąca

Osoby fizyczne:
15.03
15.05
15.09
15.11

Bank PeKaO S.A.
Oddział Trzcianka
nr konta:
80124037411111
000044565279

Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

18,50 zł

Budynki zajęte na prowadzenie
działalności gospodarczej od 1m2 pow. użytkowej w zakresie obrotu kwalifikowalnym materiałem siewnym

9,54 zł

Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

4,17 zł

Budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

6,85 zł

Garaże

6,85 zł

Budynki gospodarcze

6,85 zł

Budynki po gospodarstwie rolnym, w których nie prowadzi się działalności gospodarczej

3,46 zł

 

PODATEK OD GRUNTÓW

RODZAJ OPŁATY

WYSOKOŚĆ OPŁATY

TERMIN PŁATNOŚCI NR KONTA WPŁATY

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

0,73 zł

Osoby prawne:
do 31.01
następne raty do 15-go każdego miesiąca

Osoby fizyczne:
15.03
15.05
15.09
15.11
Bank PeKaO S.A.
Oddział Trzcianka
nr konta:
80124037411111
000044565279

Grunty pod jeziorami, zajęte przez zbiorniki wodne-retencyjne lub elektrowni wodnych

4,51 zł

Grunty oznaczone symbolem „B” w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe

0,22 zł

Od budowli

2% określonej wartości na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Pozostałe grunty

0,31 zł

 

PODATEK ROLNY

RODZAJ OPŁATY

WYSOKOŚĆ OPŁATY

TERMIN PŁATNOŚCI NR KONTA WPŁATY

PODATEK ROLNY

od hektarów przeliczeniowych

90,00 zł

Osoby prawne:
do 31.01
następne raty do 15-go każdego miesiąca

Osoby fizyczne:
15.03
15.05
15.09
15.11
Bank PeKaO S.A.
Oddział Trzcianka
nr konta:
80124037411111
000044565279

od hektarów fizycznych

180,00 zł

 

PODATEK LEŚNY

RODZAJ OPŁATY

WYSOKOŚĆ OPŁATY

TERMIN PŁATNOŚCI NR KONTA WPŁATY

PODATEK LEŚNY

podatek leśny

40,01 zł

Osoby prawne:
do 15-go każdego miesiąca

Osoby fizyczne:
15.03
15.05
15.09
15.11
Bank PeKaO S.A.
Oddział Trzcianka
nr konta:
80124037411111
000044565279

lasy ochronne

20,51 zł

 

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

RODZAJ OPŁATY

WYSOKOŚĆ OPŁATY

TERMIN PŁATNOŚCI

NR KONTA WPŁATY

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

40,00 zł

30.06

Bank PeKaO S.A.
Oddział Trzcianka
nr konta:
80124037411111
000044565279

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

RODZAJ OPŁATY

WYSOKOŚĆ OPŁATY

TERMIN PŁATNOŚCI

NR KONTA WPŁATY

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Zgodnie z załącznikami uchwały Nr XXXIV/216/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie podatku od środków transportowych

15.02

15.09

Bank PeKaO S.A.
Oddział Trzcianka
nr konta:
80124037411111
000044565279

 

OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

RODZAJ OPŁATY

WYSOKOŚĆ OPŁATY

I TERMIN PŁATNOŚCI

NR KONTA WPŁATY

OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZAWIERAJĄCYCH

do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo

opłata całoroczna -
525 zł
I rata
do 31.01 – 175 zł

II rata do 31.05 – 175 zł

III rata do 30.09 – 175 zł

Bank PeKaO S.A.
Oddział Trzcianka
nr konta:
80124037411111
000044565279

powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu
(z wyjątkiem piwa)

Powyżej 18% zawartości alkoholu

opłata całoroczna – 2100 zł

I rata do 31.01 – 700 zł

II rata do 31.05 – 700 zł

III rata do 30.09 – 700 zł

 
loader

WYRÓŻNIENIA

MIASTO I GMINA TRZCIANKA

Nieautoryzowane wykorzystanie materiałów znajdujących się w obrębie witryny www.trzcianka.pl
bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Urzędu Miejskiego Trzcianki jest zabronione.