Uwaga! Strona archiwalna. Adres aktualnego serwisu: www.trzcianka.pl
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1317P na odcinku od miejscowości Smolarnia do drogi wojewódzkiej nr 180”
Home Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Lokalna Grupa Działania


PDF Drukuj

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1317P na odcinku od miejscowości Smolarnia do drogi wojewódzkiej nr 180”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna,
Działania 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)
Schematu II  Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.

Źródła finansowania projektu:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  - 1 872 514,68 zł   
- Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego – 1 855 423,80 zł  
- Gmina Trzcianka – 127 220 zł   

Całkowita wartość zadania: 3 855 158,48 zł

Okres realizacji:

kwiecień 2011r. – wrzesień 2011r.

Wykonawca robót budowlanych:

STRABAG Sp. z O.O. Oborniki

Zakres wykonanych prac:

-długość przebudowanego odcinka drogi powiatowej: 3,91 km (poszerzenie do 6 m.)
- długość wybudowanego chodnika: 0,5 km,
- w miejscowości Smolarnia wykonana została kanalizacja deszczowa wraz separatorem olejów w celu odwodnienia przebudowanej drogi,
- na odcinku 220 mb drogi występują miejsca niebezpieczne i nasypy o wysokości wymagającej zastosowania barier ochronnych z profilowanej blachy stalowej typu SP-05,
- wymieniono oznakowanie pionowe poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

 
loader

WYRÓŻNIENIA

MIASTO I GMINA TRZCIANKA

Nieautoryzowane wykorzystanie materiałów znajdujących się w obrębie witryny www.trzcianka.pl
bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Urzędu Miejskiego Trzcianki jest zabronione.