Uwaga! Strona archiwalna. Adres aktualnego serwisu: www.trzcianka.pl
OGŁOSZENIE - nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2015 r.
Home Aktualności OGŁOSZENIE - nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2015 r.

Lokalna Grupa Działania

Click on the slide!

O niepodległości w Siedlisku

Trzcianecki Dom Kultury, w czwartek, 30 października br., gościł w swoich progach…

więcej...
Click on the slide!

„Barwy jesieni” według przedszkolaków

Dnia 6 listopada br. w Gminnym Przedszkolu nr 3 w Trzciance odbył się VII…

więcej...
Click on the slide!

Uroczysta sesja Rady Miejskiej Trzcianki

W piątek, 7 listopada br., trzcianeccy radni spotkali się na 68. - ostatnim posiedzeniu…

więcej...
Click on the slide!

Obchody 11 listopada w Trzciance

Większość mieszkańców Trzcianki ma to szczęście, że od urodzenia funkcjonuje w wolnym i demokratycznym kraju     więcej...

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

OGŁOSZENIE - nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2015 r. PDF Drukuj
Wpisany przez A. Stańczyk   
środa, 12 listopada 2014 14:03

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118 ze zm.) Burmistrz Trzcianki ogłasza nabór kandydatów  na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowych o opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. Zgodnie z art. 15 ust. 2d ww. ustawy, kandydatami na członków komisji konkursowej mogą zostać osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez podmioty biorące udział w konkursie.Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183) dotyczące wyłączenia pracownika.Osoby wybrane do udziału w pracy komisji konkursowej, przed przystąpieniem do oceny ofert, zobowiązane są do zapoznania się z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowieniami uchwały Nr LXVII/518/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2015 rok.Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.Zgłoszenia należy składać na formularzu (podpisanym przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej), stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do 30 listopada 2015 r. w Referacie Promocji, Kultury i Sportu (pok. nr 6).


Trzcianka, 12 listopada 2014 r.

ZOBACZ OGŁOSZENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 
loader

WYRÓŻNIENIA

MIASTO I GMINA TRZCIANKA

Nieautoryzowane wykorzystanie materiałów znajdujących się w obrębie witryny www.trzcianka.pl
bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Urzędu Miejskiego Trzcianki jest zabronione.